Kiedy moczary zaczynają czuszykać …

Wiosną zaczyna się jeden z najpiękniejszych spektakli przyrody. Kiedy moczary zaczynają czuszykać to znak, że zaczęło się tokowisko cietrzewi. Na początku kwietnia ruszam na północ, gdzie populacje cietrzewi są stabilne, a tokowiska zwarte. Przede mną leśne uroczyska na których gra tak miła dla ucha, a już prawie zapomniana w Polsce melodia. Tym razem jako fotograf i filmowiec jadę zrealizować zdjęcia przyrodnicze do filmu dotyczącego ochrony cietrzewia w Polsce.

Cietrzew (Tetrao tetrix) jest jednym z najbardziej zagrożonych wyginięciem ptaków w Polsce. Jego całkowita liczebność w kraju szacowana jest obecnie na około 2000 ptaków. W ciągu ostatnich 30 lat wymarło aż 95% polskiej populacji tego ptaka.
Wyprawa będzie realizowana w ramach projektu ochrony cietrzewia w Polsce, który prowadzony jest od 1998 roku przez Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. W 2009 roku PTOP zorganizowało europejską konferencję naukową poświęconą problematyce biologii gatunku i jego ochronie. Jednym z kolejnych działań jest produkcja filmu pełniącego rolę edukacyjną i promocyjną. Producentem wykonawczym projektu jest firma CHYRA. Zdjęcia przyrodnicze wykorzystane w filmie powstaną właśnie w czasie trwania tej wyprawy. W trakcie projektu realizowany będzie również materiał dokumentujący pracę fotografa w terenie. Wsparcia sprzętowego dla projektu w postaci między innymi lustrzanek D3s i D300s udziela firma Nikon.

Ze względu na tragiczny wręcz stan populacji cietrzewia w Polsce od samego początku zakładałem, że zdjęcia odbędą się poza granicami kraju. Wykorzystując moje doświadczenie i kontakty w Skandynawii wybór padł na Szwecję. Tamtejsze populacje są liczne i stabilne, a ptaki wykazują dużą aktywność na tokowiskach. W latach poprzednich widywałem tokowiska liczące po kilkadziesiąt kogutów, bardzo zwarte i o dobrze zaznaczonych arenach walk. Dość istotnym czynnikiem wyboru lokalizacji w północnej Szwecji była również możliwość fotografowania ptaków w scenerii zimowej.

Wyprawa rozpocznie się w pierwszej połowie kwietnia 2010 roku i będzie bezpośrednio poprzedzała projekt www.arktyka2010.pl

LIDER POLSKIEJ EKOLOGII

Miło mi zakomunikować, że na Międzynarodowych Targach Poznańskich tytuł  Lidera Polskiej Ekologii 2009  zdobyło Nadleśnictwo Jedwabno za projekt  „Renaturalizacja biotopu cietrzewia i jego ochrona na poligonie Muszaki”. Nadleśnictwu przyznano także odznakę Acanthus Aureus „za uczestnictwo w targach ze stoiskiem najbardziej odpowiadającym realizacji strategii marketingowej”.